Zamówienie na naświetlanie

FFirma: * Imię i nazwisko: *
Telefon: * E-mail: **
Nazwa zbioru Ilość
stron:
Ilość
kolor.:
Ilość
kopii:
Rozdz.: Raster
(lpi)
Lustro
(t/n)
Negatyw
(t/n)
Format: Szer.: Wys.: Próba koloru
O/P/WIlośćFormat
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Uwagi: Odbiór:*
Sienna
Wileńska
Nośnik:*
FTP
e-mail
kurier
*Te pola muszą być wypełnione
**Wpisanie adresu e-mailowego spowoduje, że na to Państwa konto zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia wraz z plikiem drukowalnym (PCL) zawierającym wypełniony formularz.
***Uwaga! Naświetlanie pracy o innym formacie niż wymienione wyżej bedzie skutkowac tym, iż cena jej bedzie cena najmniejszego z powyższych formatow, w ktorym praca bedzie sie zawierac